Dr Aleksandar Matunović

Pukovnik u penziji, doktor medicinskih nauka i univerzitetski profesor, Aleksandar Matunović rođen je 1933. godine u Peći. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima, a medicinski fakultet u Beogradu.

Dr Aleksandar Matunović afirmisani internista i kardiolog. Jedan je od pionira urgentne interne medicine i reanimatologije. Objavio je preko 150 stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. Mentor je velikog broja doktorskih disertacija i magisterijuma. Za naučno-istraživački rad nagrađen je 1983. godine naučnom nagradom ,,22 decembar‚‚. Od 1975. do 1979. bio je lični lekar predsednika SFRJ Josipa Broza Tita. Godine 1997. objavio je knjigu ,,Enigma Broz – ko ste vi, druže predsedniče?", čije je drugo dopunjeno izdanje izašlo 2000. godine.

image
Kao Titov lični lekar u periodu od četiri godine (1975-1979), nastojao sam da upoznam Tita ne samo kao pacijenta nego i kao ličnost, političara i državnika.

Pokušao sam da utvrdim njegov pravi identitet, odnosno da odgonetnem ko se krije iza njegovog imena, jer su mnoge indicije govorile da Tito nije osoba za koju se predstavlja. Utiske i zapažanja o Titu i njegovom okruženju; otvorene razgovore o pojedinim događajima i ličnostima; saznanja i razmišljanja o njemu i njegovom delu; objavio sam u knjizi ,,ENIGMA BROZ" Ko ste vi druže predsedniče, koja je publikovana 1997. godine. Knjiga je izazvala veliko interesovanje kod čitalačke publike, jer predstavlja izvorno i verodostojno svedočanstvo bez ideoloških i drugih predrasuda i bez pristrasnosti prema bilo kome i bilo čemu. Novim izdanjem želim da izađem u susret onim koji do knjige nisu mogli doći. Drugo izdanje predstavlja obimnu dopunu prvog izdanja. Čitaoci kojima je bilo dostupno prvo izdanje knjige, u drugom će naći obilje novih informacija i novih sadržaja koji se odnose ne samo na Tita, nego i na ljude i događaje koji su neposredno ili posredno bili vezani za njega. Upoznaće se sa nekim bitnim karakteristikama vremena koje se sa punim pravom može nazvati Titovim.